De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de website van de Waaslandse Videoclub Temse is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Informatie van personen en organisaties, verzameld aan de hand van formulieren, zoals namen, voornamen, adressen, telefoonnummers en individuele e-mailadressen, wordt door de Waaslandse Videoclub Temse opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden.

De Waaslandse Videoclub Temse gebruikt de verzamelde gegevens van personen en organisaties voor haar activiteiten. Ze zijn uitsluitend bedoeld om intern te gebruiken en worden in geen enkel geval verkocht of ter beschikking gesteld aan andere organisaties.

De Waaslandse Videoclub Temse verzamelt tevens informatie in logfiles. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse, om de werking van de Waaslandse Videoclub Temse verder op punt te stellen.

Op de Waaslandse Videoclub Temse website is het nodig u te registreren om toegang te hebben tot een aantal informatiepagina’s specifiek bedoeld voor de leden. Deze mogelijkheid wordt door de Waaslandse Videoclub Temse toegepast in het kader van bepaalde werkprocedures, waaronder het communiceren van interne mededelingen en contactgegevens van de leden.

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door de Waaslandse Videoclub Temse worden verzameld. Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kostenloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Het verzetsrecht kan worden uitgeoefend op volgend e-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de Waaslandse Videoclub Temse indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd. Dit kan op volgend e-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..