Definitief nu hopen we!

We hebben al enkele keren gedacht dat we terug van start konden gaan.

Maar telkenmale stak een of andere Covid variant daar een stokje voor.

Nu het er op lijkt dat we stilletjes aan die boosdoener aan onder controle hebben, is er een nieuwe start gepland.

Op 21 februari hebben onze uitgestelde Nieuwsjaarreceptie en op 7 maart gaan we van start met ons voorjaarsprogramma.

Kijk op de kalender voor de inhoud daarvan.