Zoals u allen welbekend heeft onze regering strenge maatregelen

genomen om de verspreiding van het corana virus

tegen te gaan.

De activiteiten van de videoclub worden hierdoor 

ook ingeperkt.

De geplande vergaderingen van

23 maart, 6 april en 20 april

komen hierdoor te vervallen.

Het bestuur zal de toestand opvolgen en

in functie van de overheidsbeslissingen

de nodige maatregelen nemen.

Zorg goed voor uzelf en voor uw geliefden!!