Zoals u allen welbekend heeft onze regering strenge maatregelen

genomen om de verspreiding van het corana virus

tegen te gaan.

De activiteiten van de videoclub worden hierdoor 

ook ingeperkt.

Alle vergaderingen

komen hierdoor te vervallen.

Het bestuur zal de toestand opvolgen en

in functie van de overheidsbeslissingen

de nodige maatregelen nemen.

Zoals het er nu naar uit ziet hopen we terug te kunnen starten in september 2021

Zorg goed voor uzelf en voor uw geliefden!!